2017

Tarifes autoritzades per als serveis interurbans de taxi, autoritzacions classe VT, el recorregut dels quals estigui comprès íntegrament dins del territori de Catalunya, inclosos els impostos 

 
 
 
 
 
 
 
Laborables de 8h a 20h
Tarifa 6
Mínim de percepció 6.05€
Preu km 1.36€
Hora d'espera 18,60€
15 minuts: 4,65€ 
 

Labor. de 20h a 8h dissabtes i festius
Tarifa 7
Mínim de percepció 6,70€
Preu km 1.50€
Hora d'espera 20,68€                        
15 minuts: 5,17€

 

SUPLEMENTS

Entrada i sortida aeroport: 3,10€

4+ pax: 2.10€